domingo, 10 de abril de 2011

¡¡ASÍ ya se COCÍA, lo que ahora los "DEMÓCRATAS" APLICAN... (A Guarda).

Les vamos a PUBLICAR, porque su contenido no tiene desperdicio alguno, lo que refleja el PUNTO 3 "ROGOS E PREGUNTAS", del Acta de la sesión ordinaria de la Comisión informativa de Urbanismo, celebrada en la oficina de urbanismo del Concello de A Guarda, el 20 de diciembre de 2001, presidida por el entonces alcalde D. José Luis Alonso Riego, y que contó con la presencia de los concelleiros D. José Vicente Ferreira, D. Celso Rodríguez Fariña, D. José Manuel Domínguez Freitas y Dña. Rosa María Darriba Calviño. Asistiendo igualmente el arquitecto técnico municipal D. Hermelindo Martínez González, actuando de Secretario habilitado D. José María Álvarez Álvarez, y que alguien nos la ha falicitado amablemente...
A partir del apartado 6, se dice:
"6.- Que hai do informe xurídico das dúas vivendas en chan paisaxístico no lugar de "As Loucenzas".
Responde o Sr. Presidente, que por parte da avogada do Concello nestes momentos estase a elaborar o informe das alegacións, e en canto termine se os fará entrega do mesmo, se pode ser hoxe mesmo, así como que mañán me desplazarei a Santiago para entregar en man dito informe na Dirección Xeral de Urbanismo.
O Presidente, a continuación fai unha exposición dos feitos a raiz da visita realizada a Dirección Xeral de Urbanismo acompañado polos técnicos do Concello, para falar co Sr. Cudeiro firmante do escrito remitido a este Concello, sobre as licencias concedidas en chan paisaxístico, no que se comprometeu en dita reunión a enviar unha nova carta para que o Concello presente as alegacións que crea pertinentes.
Independientemente do informe da avogada fixe consultas pertinentes cun amigo que ten relación con estes temas, e me aconsellou que a ese Señor non se lle facilitara copia de ningún documento, asimesmo quero dar conta que no día de hoxe presentou no registro de entrada do Concello unha solicitude para que se lle facilitase copia completa do "Castelo de Santa Cruz", así como denuncia sobre unhas cantas licencias de construcción de viviendas unifamiliares.
Respecto das citadas denuncias subscritas polo Sr. Abeleira, no día de hoxe tiven unha reunión do Proder, e cos Alcaldes do Baixo Miño comentamos as denuncias que dito Señor ten presentadas nos Concellos de Oia, Rosal e Tui, quedando de momento fora o Concello de Tomiño.
Sendo as 17,45 horas ausentase da sesión o Sr. Rodríguez Fariñas.
En canto a revisión do P.X.O.U. acordouse co Director Xeral de urbanismo que para primeiros de ano de empezar a traballar, xa que na Xunta teñen que adaptarse a nova Lei Estatal e lles vai leva un tempo, si ben nos medios de comunicación parece ser que xa está composto un equipo para empezar a traballar.
Comenta a Sra. Darriba Calviño, que a Xunta ten competencias plenas.
Respecto do Sr. Abeleira, cre que non se debería de por trabas para velos expedientes, senón cantas máis trabas más díficil no lo vai a por; si ben sospeitamos que aquí non se lle entrega ningún tipo de documentación, pero as súas mans chegan.
Comenta o Sr. Presidente, que cantas máis facilidades se lle den é peor, si ben como particular ten acceso a determinados expedientes por estar en exposición pública, este deberían de ser consultados con distinta perioricidad e con tempo limitado e en presencia dun funcionario municipal.
Sinala a Sra. Darriba Calviño, que demostre a súa vinculación en expedientes de particulares.
Responde o técnico municipal, que este Señor non ten ningunha vinculación.
Pregunta a Sra. Darriba Calviño, quen elabora os informes xurídicos e si é a avogada contratada polo Concello, gostaríame saber se xoga a favor do Concello ou do inimigo, pondo como exemplo o caso de "Pekin", parecenme que é un tema moi grave e se debería de solicitar informe de Zozaya.
Sinala o Sr. Presidente, en que se pida outro informe xurídico.
Sendo as 18,00 horas incorpórase a sesión o Sr. Rodríguez Fariñas e ausentase o Sr. Vicente Ferreira.
Toma a palabra o concelleiro Sr. Domínguez Freitas, quen apunta o seguinte respecto as denuncias efectuadas plo Sr. Abeleira.
-Situación do Concello.
-Personas afectadas.
-Situación do que pode pasar de aquí en diante.
Me gostaría que todos estivesemos no mesmo bando.
Nos outros Concello que apuntou a Sr. Presidente anteriormente onde se están presentando este tipo de denuncias, firmou él como persona; xa que non estaría de máis que por parte dos Alcaldes se lle trasladase o Ministerio Fiscal a relación de obras denunciadas, por que creo que esconde algunha outra triquiñuela, xa que aquí hai intereses e está ben que se sepa.
En relación coa documentación, me pide o corpo que non se lle entregue ningún so papel. Non sei se isto é o legal, e cumprir estrictamente coa legalidade vixente, é facilitar documentos, pode ser para enrollar máis o tema.
Haberá que tratar de solucionar este problema e desenmascarar a esta e outras personas.
En canto as personas afectadas deberiamos de chamalas ó Concello para manter unha reunión e porlle en coñecemento do que sucede. O grupo do P.S.O.E. pide estar en esa reunión e darlle ánimos e razóns e incluso axuda xurídica.
Responde a Sr. Presidente, que ordenei que non se lle entregue nin un so papel, e a semán que ven se vai a convocar a tódolos afectados.
Pregunta o Sr. Dominguez Freitas, que funcionario foi á Ministerio Fiscal.
Responde a Sr. Presidente, que foi a avogada do Concello.
Sinala o Sr. Domínguez Freitas, que se lle debería remitir ó Ministerio Fiscal a reiteración de tódalas denuncias formuladas por este Señor.
Requerida a presencia da avogada Sra. Nieves, da conta das xestións realizadas ante o Ministerio Fiscal.
Sinala a Sra. Darriba Calviño, quen solicita que se considere como parte no proceso e ter acceso a toda documentación que se vaia produciendo, xa que me sinto acusada por este Señor e teño dereito a unha defensa e recurir os meus asesores.
No mesmo xeito manifestase a Sr. Domínguez Freitas e solicita que por parte da avogada se lle facilite un informe.
Apunta a avogada que se lle remitíu oficio ó Ministerio Fiscal, e a data de hoxe non houbo ningunha noticia.
No habiendo más asuntos que tratar, sendo as 18,30 horas do día da data, dase por rematada a sesión da que se levanta acta, e daque eu, como secretario habilitado, dou fe.
Sobra todo comentario... y esto es lo se estaban maquinando, para anular la acción pública, los que se autoetiquetan como "DE-MÓ-CRA-TAS". Como se suele decir, "de risa".

5 comentarios:

 1. ESTO ES COMO LO DEL TALASO, UNA AUTENTICA VERGUENZA. LOS POLITICOS A DEFENDER AL CHORIZO

  "DALES CAÑA EULOGIO" "A LA PRENSA CON ELLOS"

  EL BAIXO MIÑO ESTA CONTIGO

  Ramón Gonzalez - Oia -

  ResponderEliminar
 2. yo afirmo que no es como lo del talaso si no que es peor, el dia que se levante todo lo que esta pasando en a guarda el talaso quedara ensombrecido ante el titanic guardes.

  miguel a guarda

  ResponderEliminar
 3. Ni el Talaso con sus irregularidades urbanísticas y robos de 160000€ a los ciudadanos de Oia, ni las "chapuzas" que se están realizando en a Guarda.

  Ambas merecen seguimiento y exigencia de reposición de la legalidad.

  Lo uno no justifica lo otro.

  Sigue así Eulogio,

  EL BAIXO MIÑO ESTA CONTIGO

  Ramón Gonzalez - Oia -

  ResponderEliminar
 4. El robo del talaso a los ciudadanos de Oia de 160.000€ así como sus irregularidades urbanisticas, al igual que las barbaridades que se hicieron y se siguen haciendo en a Guarda son una autentica demencialidad.

  Por eso hace falta gente como Eulogio que, contra viento y marea, lucha por reponer la legalidad.

  Animo Eulogio "A por ellos"

  Ramón Gonzalez - Oia -

  ResponderEliminar
 5. isto e ir contra a xente e os dereitos dos cidadans a reclamar o que son os seus dereitos
  e unha vergoña que unha xente votada polo pobo traballe en contra del ¿donde esta a administracion que non vixia estes abusos?
  vaya xentuzas temos manexando os cartiños
  que nos quitan e unha vergoña

  yago de a guarda

  ResponderEliminar